Organización Institucional

Ceuta e Melilla Se abrirá en una ventana nueva

Ceuta e Melilla

O web "Instituto Nacional de Xestión Sanitaria" Se abrirá en una ventana nueva contén información sobre as prestacións sanitarias no ámbito territorial das Cidades de Ceuta e Melilla e sobre a realización de cantas outras actividades sexan necesarias para o normal funcionamento dos seus servizos.

Consello Territorial do SAAD Se abrirá en una ventana nueva

Consello Territorial do SAAD

O web "Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia" Se abrirá en una ventana nueva contén contido para a articulación dos servizos sociais e a promoción da autonomía e atención ás persoas en situación de dependencia.

Consello Nacional da Discapacidade

Consejo Nacional de la Discapacidad

O Consello Nacional da Discapacidade (CND) é un órgano colexiado interministerial, de carácter consultivo que institucionaliza a colaboración do movemento asociativo das persoas con discapacidade e as súas familias e a Administración Xeral do Estado. Ademais, a Oficina de Atención á Discapacidade (OADIS)Se abrirá en una ventana nueva dependente do CND, contén información sobre as actuacións que se promoven en beneficio das persoas con discapacidade.

Consello Estatal das Persoas Maiores Se abrirá en una ventana nueva

Consello Estatal das Persoas Maiores

O web "Instituto de Maiores e Servizos Sociais" Se abrirá en una ventana nueva contén información sobre a definición, aplicación e seguimento das políticas de atención, inserción social e calidade de vida dirixidas ás persoas maiores.