Organització institucional

Ceuta i Melilla Se abrirá en una ventana nueva

Ceuta y Melilla

El web "Institut Nacional de Gestió Sanitària" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre les prestacions sanitàries en l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta i Melilla i sobre la realització de totes les altres activitats que siguin necessàries per al normal funcionament dels seus serveis.

Consell Territorial del SAAD Se abrirá en una ventana nueva

Consejo Territorial del SAAD

El web "Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència" Se abrirá en una ventana nueva conté contingut per a l’articulació dels serveis socials i la promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.

Consell Nacional de la Discapacitat

Consejo Nacional de la Discapacidad

El Consell Nacional de la Discapacitat (CND) és un òrgan col·legiat interministerial i de caràcter consultiu que institucionalitza la col·laboració del moviment associatiu de les persones amb discapacitat i les seves famílies i l’Administració General de l’Estat. A més, l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat (OADIS),Se abrirá en una ventana nueva que depèn del CND, conté informació sobre les actuacions que es promouen en benefici de les persones amb discapacitat

Consell Estatal de la Gent Gran Se abrirá en una ventana nueva

Consejo Estatal de las Personas Mayores

El web "Institut de Gent Gran i Serveis Socials" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre la definició, l’aplicació i el seguiment de les polítiques d’atenció, inserció social i qualitat de vida adreçades a les persones grans.