Directe a

Alertes

Logo Alertas

Aquesta pàgina ofereix informació d’interès públic sobre les notes informatives emeses per l’AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris), adscrita al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, per garantir la qualitat, la seguretat, l’eficàcia i la correcta informació dels medicaments i productes sanitaris que hi ha al mercat.

Famílies

Logo Familias

En aquesta pàgina podràs trobar plans, guies i programes d’actuació en matèria de serveis socials adreçats a la protecció i la promoció de les famílies i el seu entorn.

Dades Sanitat i Serveis Socials

Logo Dades Sanitat i Serveis Socials

Accedeix des d’aquesta pàgina als continguts de “Sanitat en dades” recollits en el Sistema d’Informació Sanitària que el Ministeri i les CA desenvolupen i mantenen de manera conjunta des de l’any 2004.

Interoperabilitat

Logo Interoperabilitat

El mapa de la interoperabilitat a Espanya és ja un fet. Això significa que, si ets usuari del Sistema Nacional de Salut, la teva història clínica viatja amb tu i podràs accedir al teu tractament mèdic a qualsevol farmàcia d’Espanya. Ho podràs fer gràcies al desenvolupament dels sistemes de targeta sanitària, vàlida a qualsevol punt del SNS sigui la comunitat autònoma que sigui, i a l’intercanvi de la informació clínica i de recepta electrònica del Sistema Nacional de Salut. Consulta’n aquí tota la informació.

Vacunes

Logo Vacunas

Per què t’has de vacunar? La utilització de vacunes en la prevenció de les malalties transmissibles constitueix un dels èxits més importants de la salut pública a escala mundial. Prevenen, de manera individual, determinades infeccions i han permès l’erradicació i/o el control de malalties que presentaven un greu problema sanitari. Els beneficis de les vacunes són innegables tant en l’àmbit individual com poblacional, tot i que de vegades el desconeixement i l’existència d’informació errònia o poc fiable sobre aquestes pot suscitar alguns dubtes.

Assistència sanitària UE

Logo Asistencia sanitaria UE

Què passa si ets a un altre país de la UE i necessites assistència sanitària? Tens dret a rebre tractament mèdic a un altre estat membre de la UE i que el teu país d’origen en cobreixi totalment o parcialment els costos.

Tens dret a rebre informació sobre les teves opcions de tractament i a saber com altres països de la UE garanteixen la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària, o si un determinat professional sanitari té capacitat legal d’oferir els seus serveis.

Brexit

Logo Brexit

En relació amb la identificació de les matèries que requereixin l’adopció de mesures en la data de sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, s’inclou informació aportada pels centres directius pertanyents a aquest Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Cercadors de medicaments

Logo Nomenclator

Consulta aquí la informació sobre medicaments autoritzats a Espanya, el seu estat de finançament i el catàleg de productes inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut (dispensables a través d'oficines de farmàcia).

Infantesa S'obrirà en una finestra nova

Logo Infancia

Si entres en aquesta pàgina podràs consultar les principals iniciatives i estadístiques que es duen a terme i es coordinen per part de la Direcció General de Serveis per a les Famílies i la Infantesa, amb les entitats col·laboradores.

VIH

Logo VIH

Què és el VIH? Com es transmet? Com es prevé? En aquesta pàgina trobaràs resposta a aquestes preguntes i a moltes altres sobre el virus de la immunodeficiència humana (VIH). Accediràs a més a informació relativa a les últimes dades publicades sobre diagnòstics i tractaments.

Discapacitat

Logo Discapacidad

Aquí podràs consultar les polítiques adreçades a la plena inclusió de les persones amb discapacitat que duu a terme la Direcció General de Discapacitat, els organismes autònoms que en depenen i les entitats amb què col·labora.

Drogues i addiccions S'obrirà en una finestra nova

Logo Drogas y Adicciones

Des d’aquesta pàgina tindràs accés al Pla nacional sobre drogues, una iniciativa destinada a coordinar i potenciar les polítiques que, en matèria de drogues, es duen a terme des de les diferents administracions públiques i entitats socials a Espanya.

Cartera de serveis

Logo Cartera de Servicios

Què és la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut? És el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments, entesos com a cadascun dels mètodes, activitats i recursos basats en el coneixement i l’experimentació científica, mitjançant els quals es fan efectives les prestacions sanitàries.

MIR

Logo MIR

Consulta en aquesta pàgina tota la informació actualitzada sobre els processos de formació sanitària especialitzada, convocatòries, programes formatius, acreditacions docents, legislació...

Tercer sector

Logo Tercer Sector

A través d’aquesta pàgina podràs accedir a les principals organitzacions que conformen el tercer sector, en les àrees d’intervenció del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. L’Estat, garant de drets, col·labora amb aquestes organitzacions en els seus diferents camps d’actuació.

Campanyes

Logo Campañas

En aquesta pàgina podràs accedir a les campanyes institucionals elaborades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social amb l’objectiu de conscienciar la població sobre aspectes sanitaris i relatius a serveis socials. Aquestes campanyes han estat difoses en mitjans de comunicació i internet, ja que es tracta d’informació d’interès comú.

Gent gran S'obrirà en una finestra nova

Logo Mayores

En aquesta pàgina trobaràs la informació relativa als plans, els programes i els serveis d’àmbit estatal per a persones grans que desenvolupa l’Imserso, entitat gestora de la Seguretat Social, adscrita al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Publicacions

Logo Publicaciones

Accedeix aquí al catàleg de publicacions editades pel Ministeri i els diferents organismes i agències que el componen. El fons editorial està compost per una gran quantitat de títols sobre diverses matèries relacionades amb l’àmbit de competències del Departament. En l’actualitat, el centre de publicacions disposa de nombroses obres editades en suport informàtic i disponibles a través d’internet.