Asociacións de enfermos e familiares

Relación de enfermidades que teñen constituídas a nivel nacional asociacións formadas polas persoas que as padecen e, nalgunhas delas, tamén polos seus familiares.