Servizos Sociais e Igualdade

Violencia de Xénero e Trata de Mulleres Se abrirá en una ventana nueva

Violencia de Xénero e Trata de Mulleres

O web "Por unha sociedade libre de violencia de xénero" Se abrirá en una ventana nueva contén información sobre violencia de xénero (entendida como malos tratos na parella, de acordo co artigo 1 da LO1/2004, do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero) así como sobre outras formas de violencia contra a muller, como o tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación sexual ou a mutilación xenital feminina.

Drogas e outras condutas aditivas Se abrirá en una ventana nueva

Drogas e outras condutas aditivas

O web "Plan Nacional sobre Drogas" Se abrirá en una ventana nueva contén información sobre o deseño, establecemento, execución e avaliación das políticas que, en materia de adiccións, se desenvolven dende as administracións públicas e entidades sociais en España.

Xuventude Se abrirá en una ventana nueva

Xuventude

O web "Instituto da xuventude (INJUVE)" Se abrirá en una ventana nueva contén información sobre as actuacións que se promoven en beneficio dos mozos e mozas.