Protecció de Dades Personals

Normativa

Tractaments de dades personals

Legitimació o base legal

La legitimació del tractament de les dades personals que vosté aporte a través d'este web o dels formularis que se li faciliten des d’este pot estar basada en les diferents causes taxades a l’article 6 del RGPD. Amb caràcter general, les activitats de tractament de dades personals es fan per al compliment d’obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al Ministeri, o bé perquè vosté ha atorgat el seu consentiment mitjançant una acció afirmativa clara.

Finalitat i conservació

El tractament de les dades de caràcter personal s’ha de limitar al mínim imprescindible per a la realització de les finalitats per a les quals s’hagen sol·licitat.

Les dades personals proporcionades s’han de conservar durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d’arxius i patrimoni documental espanyol.

Correspon a l’interessat l’actualització de les seues pròpies dades; el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social no és responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que s’hagen pogut produir.

Exercici de drets

La normativa de protecció de dades personals permet que puga exercir davant de l’òrgan responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, en els termes establerts als articles 15 a 22 del RGPD. Es pot adreçar al responsable de tractament per via electrònica, a través d’este formulari S'obrirà en una finestra nova , o presencialment mitjançant la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres utilitzant este model de sol·licitud (versió editable i imprimible Arxiu pdf. S'obrirà en una finestra nova ).

Si no estigués d’acord amb la resposta donada a la seua pretensió, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades S'obrirà en una finestra nova . C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID.

Amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant de l’AEPD, pot adreçar-se al delegat de Protecció de Dades.

Delegats de Protecció de Dades (DPD)

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha designat la persona que actuarà com a delegada/delegat de Protecció de Dades (DPD) per supervisar el compliment d’esta política en l’àmbit del departament, exclosos els seus organismes. (delegadoprotecciondatos@mscbs.es, Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid).

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador