Associació de malalt y familiars

Relació de malalties que tenen constituïdes a nivell nacional associacions formades per les persones que les pateixen i, en algunes d'elles, també pels seus familiars.