Bases de datos

GENERALES

Embase
http://www.embase.com/ Abrirase nunha ventá nova

Información Sanitaria
http://www.cinahl.com/ Abrirase nunha ventá nova

Imágenes
http://www.brisbio.ac.uk/ Abrirase nunha ventá nova

Catálogo colectivo Revistas Ciencias de la Salud
http://www.c17.net/ Abrirase nunha ventá nova

Index Médico
http://indexmedico.com/biblioteca/biblioteca.htm Abrirase nunha ventá nova

ISBN (Libros editados en España)
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html Abrirase nunha ventá nova

ISSN (International Standard Serial Number)
http://www.issn.org Abrirase nunha ventá nova

Bibliografía médica
http://www.medibooks.es/ Abrirase nunha ventá nova

Información médica
http://www.medscape.com/pages/features/public/index-search Abrirase nunha ventá nova

ORGANISMOS

National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/ Abrirase nunha ventá nova

Consejo Superior Investigaciones Científicas
http://www.csic.es/cbic/bases.htm
Abrirase nunha ventá nova

Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm Abrirase nunha ventá nova

Biblioteca digital Dioscórides
http://www.ucm.es/BUCM/foa/00.htm Abrirase nunha ventá nova

Organización Mundial de la Salud
http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/x/0/57/49?user_id=WEB-ES Abrirase nunha ventá nova

Biblioteca Virtual de la Salud
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e Abrirase nunha ventá nova

TEMAS ESPECIFICOS

http://www.cancer.gov/espanol/ Abrirase nunha ventá nova
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp Abrirase nunha ventá nova
http://www.edoa.org/ Abrirase nunha ventá nova
http://www.fad.es Abrirase nunha ventá nova
http://www.fda.gov/search.html Abrirase nunha ventá nova
http://www.worldbank.org/aids-econ/confront/index.htm Abrirase nunha ventá nova
http://www.pharma-lexicon.com/
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE Abrirase nunha ventá nova

http://www.tripdatabase.com/ Abrirase nunha ventá nova

MEDLINE

http:www.pubmed.gov
Abrirase nunha ventá nova

Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador