Servicis Socials i Igualtat

Violència de gènere i tràfic de dones Se abrirá en una ventana nueva

Violència de gènere i tràfic de dones

El web "Per una societat lliure de violència de gènere" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre violència de gènere (entesa com maltractaments en la parella, d’acord amb l’article 1 de la LO1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere), i també sobre altres formes de violència contra la dona, com el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d’explotació sexual o la mutilació genital femenina.

Drogues i altres Conductes Addictives Se abrirá en una ventana nueva

Drogues i altres Conductes Addictives

El web "Pla Nacional sobre Drogues" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre el disseny, l’establiment, l’execució i l’avaluació de les polítiques que, en matèria d’addiccions, es desenrotlla des de les administracions públiques i les entitats socials a Espanya.

Joventut Se abrirá en una ventana nueva

Joventut

El web "Institut de la Joventut (INJUVE)" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre les actuacions que es promouen en benefici dels i les jóvens.