Gizarte Zerbitzuak eta Berdintasunaren

Genero Indarkeria eta Emakumeen Salerosketa Se abrirá en una ventana nueva

Genero Indarkeria eta Emakumeen Salerosketa

"Genero-indarkeriarik gabeko gizarte baten alde" Se abrirá en una ventana nueva webgunean genero indarkeriari buruzko informazioa dago (bikote batean gertatzen diren tratu txarrak hartzen dira kontuan, Genero-indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoaren 1. artikuluaren arabera, abenduaren 28koa); baita emakumearen aurkako bestelako indarkeria-mota batzuei buruzkoa ere, hala nola, emakume eta nesken salerosketa sexu-esplotaziorako edo emakumeen genitalen mutilazioa.

Drogak eta mendekotasunak eragindako beste jokabide batzuk Se abrirá en una ventana nueva

Drogak eta mendekotasunak eragindako beste jokabide batzuk

"Drogei buruzko Plan Nazionala" Se abrirá en una ventana nueva webgunean Herri Administrazioek eta gizarte-erakundeek mendekotasunen gainean Espainian garatzen dituzten politiken diseinuari, ezarpenari, betearazpenari eta ebaluazioari buruzko informazioa dago.

Gazteria Se abrirá en una ventana nueva

Gazteria

"Gazteriaren Institutua (INJUVE)" Se abrirá en una ventana nueva webgunean gazteen alde egiten diren jarduerei buruzko informazioa dago.